Galerie zdjęć

Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku

          11 kwietnia  2018 r. w Technikum Nr 18 w Gdańsku odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Podczas  spotkań edukatora z dyrektorem szkoły,  uczniami  oraz nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły  przedstawiono ofertę wsparcia zadania publicznego dedykowaną dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów 
i rodziców uczniów, rozmawiano na temat wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy Szkoły oraz przekazano materiały edukacyjne dla nauczycieli uczniów i ich rodziców. Wszystkich uczestników spotkań zaproszono do aktywności
i podejmowania działań proponowanych Szkołom w ramach projektu cyfrowobezpieczni.pl
     Podczas
spotkania edukatora w auli z uczniami klas II-IV Technikum oraz  warsztatów zorganizowanych dla klas pierwszych, przedstawiono główne cele projektu, jego ogólnopolski charakter ukierunkowany na edukację dotyczącą cyfrowego bezpieczeństwa oraz problematykę cyberbezpieczeństwa (plakaty). Zaprezentowane filmy nt. cyberzagrożeń oraz  film w trakcie warsztatów „Seksting i granice własnej prywatności” - angażowały uczniów do  dyskusji, wymiany poglądów i prezentowania własnych spostrzeżeń na temat m.in. kreowania wizerunku w mediach społecznościowych.  Ważnym punktem programu SDBC było spotkanie edukatora z Radą Pedagogiczną i innymi pracownikami Szkoły, podczas którego przedstawiono tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów w oparciu o film nt. cyberzagrożeń przeznaczony do uczniów. Przekazano nauczycielom scenariusz spotkań, prezentację i film na spotkania z rodzicami. Zaproszono grono pedagogiczne do korzystania z pakietów edukacyjnych zamieszczonych na portalu cyfrowobezpieczni.pl, udostępnionych tam multimediów i scenariuszy lekcji. Zachęcano nauczycieli do wzięcia udziału w proponowanym w ramach projektu kursie e-learningowym „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci”.

 

      Za dobrą organizację i sprawny przebieg Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego  dziękuję Pani dyrektor Annie Wasilewskiej oraz Pani Iwonie Żychowicz - szkolnemu mentorowi cyberbezpieczeństwa.

 
     Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły zaangażowanym w to wydarzenie  - dziękuję za pomoc w organizacji poszczególnych spotkań
z młodzieżą oraz atmosferę pracy motywującą do aktywności w sferze profilaktyki.


      Młodzieży Technikum uczestniczącej w spotkaniach  - dziękuję za aktywność
i życzę odpowiedzialnych zachowań w sieci oraz  bezpiecznego korzystania
z zasobów cyberprzestrzeni.

 

Krystyna Laudańska
edukator SDBC

     

Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku
Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja