Procedury bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach

28 września br. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało zbiór rekomendacji i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w szkołach, którym istotną częścią są rekomendacje odnośnie procedur reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego oraz procedury reagowania w szkole w przypadku wystąpienia incydentu zagrożenia.

 

Pakiet dokumentów powstał w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integrującego MEN w wyniku pracy zespołu ekspertów koordynowanego przez Krzysztofa Głomba – prezesa Stowarzyszenia „Mias ta w Internecie”. Stanowi praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w szkole, w bieżących działaniach na rzecz cyberbezpieczeństwa. Postuluje m.in. opracowanie w każdej placówce Szkolnego Planu Zapewnienia Bezpieczeństwa Cyfrowego oraz powołania szkolnego lidera tej tematyki, wspierającego kierownictwo szkoły w systemowych działaniach na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego.

 

Dokumenty są dostępne pod adresem:

Zobacz dokumenty

1. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych publikowanych w Internecie

np. przemoc, pornografia, sekty, popularyzacja faszyzmu, nawoływanie do samokaleczeń, werbunek do org. terrorystycznych, promowanie korzystania z narkotyków

Zobacz infografikę

2. Cyberprzemoc

nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli

Zobacz infografikę

3. Naruszenia prywatności

dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły (przestępstwo)

Zobacz infografikę

4. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu

infoholizm (siecioholizm) – nadmierne, obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów Internetu i gier komputerowych (najczęściej sieciowych) i portali społecznościowych przez dzieci

Zobacz infografikę

5. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie

zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania znajomości prowadzących do wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów seksualnych, skłonienia dziecka do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności (np. danych, pieniędzy, cennych przedmiotów rodzinnych)

Zobacz infografikę

6. Seksting

prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich - przesyłanie drogą elektroniczną lub publikowanie w portalach (społecznościowych) prywatnych treści, głównie zdjęć, o kontekście seksualnym, erotycznym i intymnym

Zobacz infografikę

7. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie

nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, bezkrytyczne uznawanie za prawdę tez publikowanych w forach internetowych, kierowanie się informacjami zawartymi w reklamach

Zobacz infografikę

8. Łamanie prawa autorskiego

ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych roszczeń (tzw. copyright trolling)

Zobacz infografikę

9. Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online

 

Zobacz infografikę

Zasady prywatności cookies

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.