O projekcie

 

program Bezpieczna+

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyśliliśmy po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponujemy systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Naszym wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym obejmiemy 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych, w tym 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli.

 

Elementy realizacji projektu:

 

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego- wydarzenia edukacyjno-informacyjne w szkołach prowadzone przez Edukatorów w formie warsztatów z uczniami oraz spotkań z nauczycielami i rodzicami (w sumie odbędzie się 2200 takich wydarzeń). Od września 2016 r. działaniami tymi objęte zostaną szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz zawodowe.
 
Konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni!
(3 edycje), w którym konkurować będą szkoły z całego kraju, organizując oryginalne zajęcia o tematyce bezpieczeństwa cyfrowego. Nagrodami będą mobilne pracownie cyfrowe, obozy edukacyjne dla uczniów oraz udział szczególnie zaangażowanych nauczycieli w letnich Edukampach.
 
Punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, w którym drogą elektroniczną i telefoniczną będzie można uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania odnoszące się do problemów bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku szkolnym – punkt działał będzie 5 dni w tygodniu od 9-15.

 
 
OgólnopolskieKonwenty Bezpiecznej Szkoły (3 edycje: w październiku/listopadzie 2016, 2017 i 2018 r.) - dwudniowe spotkania z udziałem m.in. przedstawicieli MEN, ekspertów tematyki bezpieczeństwa cyfrowego z instytucji naukowych i policji.
 
Szkolenia dla 2200 Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa – nauczycieli, którzy zdobędą uporządkowaną wiedzę, która pomoże im w koordynacji działań na rzecz ich zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego w macierzystych szkołach.
 
Portal Cyfrowobezpieczni.pl– platforma informacyjna, edukacyjna i promocyjna, zrealizowana w modelu portalu społecznościowego, adresowanego do wszystkich grup związanych z problematyką bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach.

 

+ pakiet materiałów edukacyjnych, poradników, scenariuszy, kursów e-learnigowych, gier edukacyjnych i multimediów udostępnionych na otwartych licencjach nauczycielom i edukatorom.

 

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz
TUTAJ

 

 Realizacja projektu: grudzień 2015-grudzień 2018

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia"

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja