SDBC w Gimnazjum w Drążnej
 • OPUBLIKOWANO
 • 15 sierpnia 2017

SDBC w Gimnazjum w Drążnej

W szkole zostały przeprowadzone zadania:

 1. Rozmowa Edukatora z dyrektorem Szkoły, podczas którego Edukator:
  • przedstawił ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dla dyrekcji, nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczennic i rodziców uczniów szkoły,
  • zaprosił szkołę do udziału i systemowej realizacji działań w organizowanym przez Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego konkursie dla szkół pt. „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” i innych, planowanych w danym roku szkolnym wydarzeniach.
 2. Przeprowadzono spotkanie Edukatora z uczniami, uczennicami klas 1-3, nauczycielami i nauczycielkami szkoły, w auli podczas którego Edukator :
  • zaprezentował otrzymany od Stowarzyszenia film nt. cyberzagrożeń przeznaczony dla uczniów i uczennic,
  • przedstawił podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów i uczennic oraz informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń,
  • zaprezentował główne założenia i cele projektu a także organizowany przez Stowarzyszenie konkurs dla Szkół pt. „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”,
 3. Następnie odbyły się trzy warsztaty przeprowadzone podczas lekcji w 3 różnych klasach: Ii II , z udziałem uczniów i uczennic  i  nauczyciela na każdym warsztacie. Warsztaty były prowadzone metodami aktywnymi. Przedstawiono również dwa filmy z biblioteki platformy cyforowobezpieczni.pl. Wyniki i analizę zadań uczniowskich z warsztaów zostały zaprezntowane nauczycielom na spotkaniu z radą pedagogiczną.
 4.  Podczas każdego warsztatu przeprowadzeno  quiz sprawdzających wiedzę uczniów i uczennic nt. cyberzagrożeń  oraz prezentacji nt. cyberzagrożeń.
 5. Na spotkaniu Edukatora z dyrekcją Szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły  Edukator przedstawł tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów i uczennic oraz sposoby ich zapobiegania, w tym w szczególności poprzez:
  • prezentację otrzymanego od Stowarzyszenia filmu nt. cyberzagrożeń przeznaczonego dla rodziców,
  • przedstawienie uczestnikom spotkania scenariusza spotkania nauczyciela z rodzicami wraz z prezentacją oraz broszury przeznaczonej dla rodziców, otrzymanych od Stowarzyszenia, dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów i uczennic,
  • przeprowadzenie instruktażu dla nauczycieli w zakresie przeprowadzenia części „wywiadówki” na temat cyberzagrożeń uczniów i ważnej roli rodziców w ochronie dzieci przed nimi,
  • przekazanie otrzymanych od Stowarzyszenia broszur nt. cyberbezpieczeństwa adresowanych dla rodziców, w liczbie 100 egz. dla każdej ze szkół.

Zasady prywatności cookies

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.