Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Niepodległości 11
09-450 Wyszogród
woj. mazowieckie

  • 238

    uczniów

  • 29

    nauczycieli

W działaniach związanych
z bezpieczeństwem cyfrowym w naszej
szkole wzięło udział:

0

uczniów

0

nauczycieli

0

rodziców

Szkoła z tradycjami, szkoła z przyszłością

 

            Szkoła Podstawowa w Wyszogrodzie ma długą i bogatą tradycję, która sięga lat dwudziestych XX wieku. Patronem szkoły od 1974 roku jest Krzysztof Kamil Baczyński, który imponuje odwagą, patriotyzmem i zachwyca bezkompromisową postawą, a to zobowiązuje do godnej i wzorowej pracy na rzecz młodego pokolenia Wyszogrodzian.

            Kluczową wartością wpajaną uczniom jest patriotyzm. Z zaangażowaniem przygotowujemy obchody świąt państwowych, zaszczepiając w dzieciach poczucie tożsamości narodowej,  poprzez apele i uroczystości szkolne, poprzez innowacyjne przedsięwzięcia, z których dzieci czerpią radość z bycia patriotą. Uczymy szacunku i miłości do Ojczyzny realizując działania pod hasłem 100 lat dla Niepodległej .

            ,,W świecie pełnym niepewności i niepokoju nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle..." - słowa te przyświecają w pracy Gromady Zuchowej ,,Wesołe promyczki” oraz Drużyny Harcerskiej ,,Rwące potoki”, działające na terenie szkoły od 2010 roku.. Zuchy i harcerze uczą się musztry, poznają Prawo Harcerskie, wyjeżdżają na obozy, zloty, uczestniczą w Dniach Myśli Braterskiej.

            Nie jest łatwo młodzież pobudzić do działania, zwłaszcza bezinteresownego, mimo to  uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie mogą pochwalić się licznymi akcjami charytatywnymi na rzecz potrzebujących. Biorą udział w: Szlachetnej Paczce, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Detektyw Grosik, ,,Twój miś może zostać ratownikiem. Jako szkoła należąca do Klubu Szkół UNICEF organizujemy pomoc dla dzieci z krajów Trzeciego Świata. Od wielu lat w ramach „Adopcji na odległość” fundujemy stypendium naukowe dla dziewczynki z Afryki.                                                                              Ważną jest również działalność na rzecz środowiska lokalnego, w tym celu Szkolne Koło Wolontariatu „ Pomoc niesiona małymi krokami” zorganizowało pomoc finansową dla chorych dziewczynek z naszego miasta. Wolontariusze zdają sobie sprawę, że nie tylko ludzie potrzebują pomocy, dlatego też czynnie wspierają schronisko dla psów w Małej Wsi. Cieszy fakt się, że uczniowie tak aktywnie włączają się w działania, które uczą wrażliwości, empatii, otwartości na bezinteresowną pomoc.   XXI wiek, to czas wielu zagrożeń czyhających na młode pokolenie. Ważnym elementem działań szkoły są przedsięwzięcia promujące zdrowy i aktywny tryb życia. Spotkania ze specjalistami, warsztaty, spektakle oraz koncerty, które stanowią jedno z ogniw w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania odpowiedzialności u młodego człowieka. Poprzez nasze starania upowszechniamy postawy prozdrowotne, pokazujemy autentyczne problemy dostrzegane przez młodzież i sposoby ich konstruktywnego rozwiązania, ukazujemy korzyści, jakie może dać akceptacja, tolerancja, przyjaźń i miłość.           

Kształtujemy także zachowania proekologiczne i prozdrowotne, aktywnie uczestnicząc w ogólnopolskich akcjach: ,,Śniadanie daje moc”, ,,Trzymaj formę”, bicie rekordu w prowadzeniu resuscytacji, ,W-F z klasą”, ,,Planeta energii”, Wisła – rzeka, która zachwyca”, ,Nie dla niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza”. Dbamy o środowisko – Eko-plakat”,  

Skupiamy się na uczniu i jego potrzebach, tak aby każde dziecko mogło rozwijać się w swoim tempie i na swój własny sposób. Dlatego też realizujemy innowacje pedagogiczne: „ Ortografię oddam w dobre ręce”, „ Myśl logicznie, licz praktycznie”,  „ Cybermatematyka”, „ Przygoda z teatrem”, „Z bajką łatwiej – rola komunikacji w nauce języków obcych”,.

Wierzymy, że nauka języków obcych poszerza horyzonty, umożliwia rozwój i sprzyja efektywnej komunikacji w codziennym życiu, więc podejmujemy współpracę ze szkołami z Europy, realizując projekty językowe eTwinning.

Stymulują umysł, poprawiają sen, wzbogacają słownictwo, pogłębiają wiedzę... KSIĄŻKI. Od lat kreujemy modę na czytanie, poprzez promowanie czytelnictwa, organizując: Dzień Książki, Paradę lektur, Noc Bibliotek, warsztaty czytelnicze, Bookcrossing, spotkania z pisarzami i poetami, .udział w akcjach ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Zaczytani są wśród nas”.  Dzięki temu duża grupa uczniów, to aktywni czytelnicy, o czym świadczą sukcesy w konkursach czytelniczych i recytatorskich na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.       Nasza szkoła to nie tylko nauka, ale również aktywne i ciekawe spędzanie wolnego czasu. Dlatego wspólnie z Radą Rodziców podejmujemy inicjatywy, pobudzające młodzież i dzieci do kreatywności. Organizujemy dni tematyczne: Dzień Szalonych Fryzur i Kolorowych Paznokci, Dzień Tańca, Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Życzliwości oraz Dzień Pizzy. Dużym przedsięwzięciem jest coroczny piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka, w organizację którego włącza się Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek.

Nowatorskie przedsięwzięcia realizowane są dzięki dobrze wyposażonym pracowniom w urządzenia i pomoce multimedialne (12 komputerów stacjonarnych, 20 laptopów, drukarkę 3D, tablicę multimedialną) Przeprowadzone remonty, modernizacje, dofinansowania oraz udział w projektach to efekt bardzo dobrej współpracy z Burmistrzem Panem Janem Boszko, Radą Gminy i Miasta Wyszogród oraz Radą Rodziców. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest miejscem, w którym szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest naszą codziennością. Tworzymy taką atmosferę, w której rodzą się pasje naukowe, artystyczne i sportowe.

                                                                                                            

                                   

 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja