• OPUBLIKOWANO
  • 09 lipca 2018

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie

Zgodnie z wcześniejszym planem, przy wydatnej pomocy Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa – pani Marioli Szuler - w dniu 12 czerwca 2018 roku w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznieprzeprowadzono Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Podczas spotkania z Dyrektorem Szkoły - z panią Anna Hassa - przedstawiony został zakres wsparcia zadania publicznego.  Zadeklarowana została także pomoc ze strony edukatora dla ewentualnych potrzeb w przyszłości.

W trakcie spotkania edukatora z uczniami, uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami Szkoły zaprezentowane zostały na wstępie główne założenia i cele projektu. Wykazywano dużą dbałość o podkreślenie niepodważalnych pozytywów, szans w tym zakresie. Wskazano także na odmienność podejścia do wirtualnego świata cyfrowego przez tzw. „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych imigrantów”.

Warsztaty z udziałem poszczególnych klas  – przebiegały generalnie według jednakowego scenariusza rekomendowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” przy wykorzystaniu materiałów dostępnych na stronie Stowarzyszenia. Pre i post  quiz nie wywołał większych wrażeń na uczniach i nie rodził według ogólnej oceny większych problemów. Na każdym z warsztatów, oprócz omówienia i dyskusji na temat poszczególnych kategorii zagrożeń, zaprezentowany został filmy z filmoteki SMW. Filmy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Pewien niedosyt budziła długość filmu, która według uczniów była zbyt krótka. Takie podejście oraz zaobserwowanego zaangażowania upoważnia do wyciągnięcia wniosku o bardzo pozytywnym odbiorze filmów z filmoteki Stowarzyszenia. Po filmach wywiązała się w każdej z klas dyskusja, która oprócz podsumowania zaprezentowanych przesłań dotyczących właściwego zachowania się w sieci, kierowana była na przedstawienie także innych zagrożeń, sposobów ich unikania, a także form uzyskania pomocy wobec zaistniałego problemu. Reasumując przebieg warsztatów w klasach szkoły podstawowej pod kątem skuteczności przekazu i dotarcia z tematem stosowania bezpiecznych zasad wykorzystywania nowoczesnych technologii wyrażę opinię, iż temat generalnie jest bardzo lotny. Tym bardziej, że jest on koherentny z ogólnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cyfrowym światem,  stanowi de facto logiczne jego dopełnienie. Wpojenie rutynowej dbałości i konsekwentnego przestrzegania zasad wymaga jednak ciągłego zwracania uwagi i traktowania tego jako proces, a nie jako stan – tym bardziej wśród dzieci i młodzieży na tym etapie okresu edukacyjnego w myśl przysłowia -  czym skorupka za młodu nasiąknie, tym później trąci.    

Ostatnim elementem SDBC było spotkanie z Radą Pedagogiczną. Na wstępie krótko zdano relację i przekazano spostrzeżenia z odbytych warsztatów z uczniami. Na bazie specjalnie przygotowanej prezentacji dla Rady Pedagogicznej poruszono tematykę cyberzagrożeń poprzez bardziej ogólnie zakreśloną klasyfikację zagrożeń, motywy i podział intruzów, a także zasygnalizowano w punktach najważniejsze elementy wprowadzonego od 25maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR) w aspecie bezpieczeństwa informacji. Wskazane i krótko omówione zostały także materiały występujące na portalu cyfrowobezpieczni.pl  dotyczące standardów bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Zawartość merytoryczną tych materiałów uznano za bardzo praktyczną. Przekazanie otrzymanych od Stowarzyszenia „Miast w Internecie” broszur nt. cyberbezpieczeństwa, plakatów i dwóch filmów na CD miało miejsce 1 czerwca, gdyż spotkanie z Rodzicami odbyło się 5 czerwca, zgodnie ze wcześniejszym planem spotkań.

Galeria zdjęć
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
  • AUTOR ZDJĘĆ

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja