• OPUBLIKOWANO
  • 05 września 2018

SDBC w Szkole Podstawowej w Skokowej

SDBC w Szkole Podstawowej w Skokowej

Kontakt z dyrektorem placówki odbył sie telefonicznie na miesiąc przed spotkaniem. Bezpośrednio przed samym spotkaniem jeszcze raz powtórzono rozmowę, ustalono szczegółowy harmonogram spotkania w ramach Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego, ustalono, które zagadnienia sa najistotniejsze z punktu widzenia nauczycieli. 

Spotkanie z uczniami i nauczycielami na auli trwało ok. 20 minut. Było bardzo rzeczowe, wszyscy obecni chętnie słuchali informacji na temat założeń projektu oraz nawiązali do bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi. Ten temat został również poruszony później podczas zajęć warsztatowych.

Następnie zostały przeprowadzone 3 warsztaty, w których wzięli udział uczniowie z klas 4, 5 i 6. Szczególny nacisko położono na zagadnienia bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi oraz zagrożeń swiązanych z cyberprzemocą (zarówno od strony ofiary jak i sprawcy cyberprzemocy). Część uczniów zwróciła uwagę na to, iz brak wiedzy może przyczyniać się do tego, że młodsi uczniowie mogą łatwo stać się łatwym "łupem" dla internetowych przestępców, kilka osób przyznało się do tego, że niewiele brakowało, a staliby sie ofiarami wyłudzeń finansowych podczas grania w gry internetowe.

Podczas spotkania z Rada Pedagogiczna nauczyciele bardzo chętnie dzielili się swoimi wątpliwościami i obawami dotyczącymi internetu. Wspólnie szukaliśmy sposobów na to, jak przekonywać uczniów do właściwego korzystania z internetu. Spora część spotkania została poświęcona na omówienie prezentacji i filmu skierowanego do rodziców oraz na poszukiwaniu sposobów dotarcia do rodziców z konkretnym przekazem dotyczącym internetu.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja