SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
  • OPUBLIKOWANO
  • 11 marca 2018

SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 12  marca 2018 roku  w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Spotkania prowadził Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego pani Małgorzata Jegier.

Podczas spotkania edukatora z dyrektorem szkoły omówiona została oferta materiałów dostępnych na stronie cyfrowobezpieczni.pl oraz konkurs dla szkół pt. "Jesteśmy Cyfrowobezpieczni".  Przekazane zostały również broszury, plakaty i nagrania filmowe na płytach.

Spotkanie na sali gimnastycznej (bardzo małej) zgromadziło ponad 70 uczniów!  Wszystkich uczestników spotkania przywitała pani dyrektor.  Edukator zaprezentował organizatorów, główne założenia i cele projektu w formie prezentacji multimedialnej a także opowiedział o organizowanym konkursie dla szkół "Jestem Cyfrowobezpieczny". Spotkanie miało formę aktywnych zajęć, gdzie podjęto próby rozwiązania problemów cyberbezpieczeństwa takich jak: cyberprzemoc, seksting, phishing, wiarygodność informacji i wizerunek w sieci. W czasie spotkania zaprezentowany zostały filmy nt. cyberzagrożeń. Wspomniano też o pozytywnym kreowaniu swojego wizerunku w sieci poprzez prowadzenie np.: stron w formie e-portfolio. Przedstawione zostały informacje w jaki sposób można pomóc innym będąc świadkiem lub ofiarą cyberzagrożeń - okazało się, że uczniowie już korzystali z takich możliwości jak zgłaszanie administratorowi czy blokowanie osób lub usuwanie obraźliwych postów i komentarzy.  Uczniowie z zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem brali udział w tym spotkaniu. 

W trzech licznych klasach (77 uczniów) nie biorących udziału w spotkaniu na auli przeprowadzono spotkania na temat:

  • Cyberprzemoc
  • Seksting i granice prywatności
  • Świadome kreowanie wizerunku w sieci

Zajęcia miały formę warsztatową z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, filmów tematycznych i ćwiczeń praktycznych w rozwiązywaniu problemów „z życia wziętych”. Na początku i koniec spotkań uczniowie rozwiązywali pre i post testy. Następnie uczniowie dowiadywali się o organizatorach i celach programu oraz konkursie. Prezentowane były materiały filmowe dotyczące danej tematyki a następnie ćwiczenia praktyczne w grupach. Najwięcej emocji wywołały zajecia z tematyką sekstingu - gdzie kilku uczniów stwerdziło, że wysyłanie nagich zdjęć to takie normalne... Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, biorąc udział w różnych aktywnościach. 

Spotkanie dla nauczycieli zaczęło się od rozwiązania quizu dotyczącego korzystania z sieci przygotowanego w Quizizz.com przez Edukatora. Quiz był rozwiązywany za pomocą smartfonów,  którymi dysponowali nauczyciele. Miał na celu zapoznanie z tematyką sieci, ale również wykorzystaniem sieci jako narzędzia edukacyjnego do przeprowadzania testów, quizów czy sprawdzianów w sposób szybki i dający natychmiastowy efekt. Nauczyciele bardzo zaangażowali się w rozwiązywanie quizu, jak i omówienie wyników. Następnie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej zapoznali się bliżej z programem, a szczególnie kursem e-learningowym dla nauczycieli. Przedstawiono również tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów oraz sposoby zapobiegania w formie filmu.  Nauczyciele chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i mieli wiele pytań związanych z pozytywnym i negatywnym wykorzystaniem sieci.

Galeria zdjęć
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
SDBC w Technikum Ekonomiczno - Handlowym w Piotrkowie Trybunalskim

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja