SDBC w Szkole Podstwawowej nr 1 w Stykowie
  • OPUBLIKOWANO
  • 22 lipca 2018

SDBC w Szkole Podstwawowej nr 1 w Stykowie

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie, odbyło się 19.06.2018r.

W pierwszej kolejności, zgodnie z założeniami projektu odbyło się spotkania Edukatora z dyrektorem Szkoły, podczas którego przedstawiłam ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dla dyrekcji, nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczennic i rodziców uczniów szkoły, zaprosiłam szkołę do udziału i systemowej realizacji działań w organizowanym przez Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego konkursie dla szkół pt. „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” i innych, planowanych w danym roku szkolnym wydarzeniach. Ponad to, podczas spotkania przekazałam broszury przeznaczone dla rodziców, otrzymanych od Stowarzyszenia, dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów i uczennic, w liczbie 100 egz. dla szkoły, broszury przeznaczone dla nauczycieli w liczbie 10 egz. dla  szkoły jak również plakaty i dwa filmy nagrane na nośnikach CD. Spotkanie to, było również okazją do zapoznania się z wieloma działaniami już podjętymi przez szkołę.

W dalszej części SDBC, zostało zaplanowane  spotkanie Edukatora z uczniami, uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami Szkoły, w ramach tzw. „apelu”, podczas którego został zaprezentowany, otrzymany od Stowarzyszenia film nt. cyberzagrożeń przeznaczony dla uczniów i uczennic, zostały również zasygnalizowane  podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów i uczennic oraz informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń. Podczas trwania spotkania młodzież  została również poinformowana o  głównych założeniach i celach projektu a także organizowanym przez Stowarzyszenie konkursie dla Szkół pt. „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”. Podczas spotkania na "auli szkolnej", młodzież z dużym zainteresowaniem śledziła wydarzenia ujęte w prezentowanym filmie, jak również aktywnie uczestniczyła w dyskusji po nim.

W dalszej kolejności zostały zaplanowane trzy warsztaty. Zostały one przeprowadzone  w wybranych klasach, odpowiednio dobranych do potrzeb wyrażonych przez dyrektora szkoły w ankiecie zgłoszeniowej. We wszystkich wytypowanych klasach został przeprowadzony warsztaty, propagujące bezpieczne zachowania w sieci.

Podczas trwania warsztatów młodzież aktywnie uczestniczyła w proponowanych działaniach, zadawali pytania które w wielu przypadkach były próbą dowiedzenia się jak można serfować i być bezpiecznym/om.  Osoby uczestniczące w warsztacie wykazywały się dużą wiedzą na temat zasobów Internetu, jego możliwości i szans.

W ostatniej kolejności miało miejsce spotkanie Edukatora z dyrekcją Szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły.  W trakcie trwania spotkania Rady Pedagogicznej:

-  przedstawiłam tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów i uczennic oraz sposoby ich zapobiegania, w tym w szczególności poprzez prezentację otrzymanego od Stowarzyszenia filmu nt. cyberzagrożeń przeznaczonego dla rodziców,

-  przedstawiłam uczestnikom spotkania platformę cyfrowobezpieczni - jej zasoby, w tym scenariusz spotkania nauczyciela z rodzicami wraz z prezentacją .

Zaplanowane etapy spotkań w ramach SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie zostały w pełni zrealizowane.

 

 

Galeria zdjęć
SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie
SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie
SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie
SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie
SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie
SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie
SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie
SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie
SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie
SDBC w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie
  • AUTOR ZDJĘĆ

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja