Technikum Specjalne nr 2 w Lublinie

Wyścigowa 31
20-425 Lublin
woj. lubelskie

 • 32

  uczniów

 • 20

  nauczycieli

W działaniach związanych
z bezpieczeństwem cyfrowym w naszej
szkole wzięło udział:

0

uczniów

0

nauczycieli

0

rodziców

Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi wchodzi w skład  Specjalnego Ośrodka Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

W skład ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa
 • XVII Liceum Ogólnokształcące
 • Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2
 • Szkoła Policealna nr 11

Zajęcia lekcyjne w zakresie Szkoły Podstawowej odbywają się w budynku ośrodka przy ul. Hirszfelda 6,

a kształcenie ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoły branżowe i policealne) w budynku ośrodka przy ul. Wyścigowej 31.

W Technikum Specjalnym nr 2 kształcimy w zawodach:

 • Technik informatyk
 • Technik masażysta

Ze względu na typ naszej placówki uczymy się w małych zespołach klasowych liczących od 2 do 5 osób. Panuje tu atmosfera życzliwości i poszanowania drugiego człowieka. Uczymy się na jedną zmianę. Uczniowie maja zapewnione zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze, pomoc psychologa i pedagoga szkolnego.

Do naszej szkoły uczęszczają również uczniowie z odległych od Lublina miejscowości dla, których są przygotowane miejsca w internacie.

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja