Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
  • OPUBLIKOWANO
  • 02 stycznia 2018

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

W dniu 2 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 20 w Białymstoku, 15-559 Białystok, Leśna 30 odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Dzień rozpoczął się od spotkania Edukatora z dyrektorem Szkoły, podczas którego Edukator przedstawił ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dla dyrekcji, nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczennic i rodziców uczniów szkoły oraz zaprosił szkołę do udziału i systemowej realizacji działań w organizowanym przez Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego konkursie dla szkół pt. „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” i innych, planowanych w danym roku szkolnym wydarzeniach.

Następnie odbyło się spotkanie Edukatora z uczniami, uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami Szkoły, w ramach tzw. „apelu”, podczas którego Edukator zaprezentował otrzymany od Stowarzyszenia film nt. cyberzagrożeń przeznaczony dla uczniów i uczennic, przedstawił podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów i uczennic oraz informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń oraz zaprezentował główne założenia i cele projektu a także organizowany przez Stowarzyszenie konkurs dla Szkół pt. „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”.

W dalszej kolejności odbyły się trzy warsztaty, przeprowadzone podczas lekcji w 3 różnych klasach szkoły, z udziałem uczniów i uczennic klasy i 1 nauczyciela na każdym warsztacie, zrealizowanych wg. programu określonego w umowie oraz potrzeb szkoły. Podczas każdego warsztatu przeprowadzono quizy sprawdzające wiedzę uczniów i uczennic nt. cyberzagrożeń w formie gry oraz prezentację nt. cyberzagrożeń.

Na koniec Edukator spotkał się z dyrekcją Szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, w trakcie specjalnego wydarzenia z okazji SDBC, podczas którego Edukator przedstawił tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów i uczennic oraz sposoby ich zapobiegania, zaprezentował  przygotowany na ten dzień przez realizatora projektu, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, film nt. cyberzagrożeń przeznaczonego dla rodziców, przedstawił uczestnikom spotkania scenariusze spotkania nauczyciela z rodzicami wraz z prezentacją oraz broszury przeznaczonej dla rodziców, otrzymanych od Stowarzyszenia, dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów i uczennic. Edukator przeprowadził również instruktaż dla nauczycieli w zakresie przeprowadzenia części „wywiadówki” na temat cyberzagrożeń uczniów i ważnej roli rodziców w ochronie dzieci przed nimi. W ramach projektu przekazano otrzymane od Stowarzyszenia MwI broszury nt. cyberbezpieczeństwa adresowanych dla rodziców, w liczbie 100 egz. dla każdej ze szkół oraz broszury dla nauczycieli w liczbie 10 egz., jak również plakaty promujące działania w zakresie cybezrbezpieczeństwa.

Galeria zdjęć
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w SP20 w Białymstoku
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w SP20 w Białymstoku
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w SP20 w Białymstoku
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w SP20 w Białymstoku
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w SP20 w Białymstoku
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w SP20 w Białymstoku
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w SP20 w Białymstoku
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w SP20 w Białymstoku
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w SP20 w Białymstoku
  • AUTOR ZDJĘĆ

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja