SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
  • OPUBLIKOWANO
  • 05 grudnia 2017

SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku odbył się 1 grudnia 2017r. Kolejność, przebieg zdarzeń i tematy warsztatów dla klas zostały wcześniej ustalone ze Szkolnym Mentorem Cyberbezpieczeństwa.

Przebieg SDBC:

  1. Spotkania Edukatora z Dyrektorem Szkoły (30 min.), podczas którego Edukator: przedstawił ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dla dyrekcji, nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczennic i rodziców uczniów szkoły, zaprosił szkołę do udziału i systemowej realizacji działań w organizowanym przez Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego konkursie dla szkół pt. „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” (przekazał wytyczne do opracowania Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie) i innych, planowanych w danym roku szkolnym wydarzeniach, zapytał Dyrektora o doświadczenia szkoły w wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych i opinie o projekcie. Pani Dyrektor zauważyła, że w szkole uczniowie z nauczycielami często uczą w pracowni informatyczne, wykorzystując zasoby internetowe dla chociażby zabaw z ortografią, gier dydaktycznych, filmów. Nauczyciele dbają przy tym konsekwentnie, by dzieci nie odwiedzały stron np. z przemocą. 2. Spotkanie Edukatora z uczniami, uczennicami (kl. 1-3), nauczycielami i nauczycielkami Szkoły, w ramach tzw. „apelu” (45 min.), podczas którego Edukator: zaprezentował otrzymany od Stowarzyszenia film nt. cyberzagrożeń przeznaczony dla uczniów i uczennic, który bardzo podobał się dzieciom. E. przedstawił podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów i uczennic oraz informacje miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń, zaprezentował główne założenia i cele projektu a także zachęcił do wzięcia udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie konkursie dla Szkół pt. „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”. Dzieci chętnie wypowiadały się nt. możliwości, jakie daje wykorzystanie nowych technologii i Internet. Trafnie udzielały odpowiedzi do prezentowanych historyjek edukacyjnych. Ćwiczyły, z pomocą własnych rąk, jak dobrze określić odległość ekranu od oczu. 3. Warsztaty przeprowadzone podczas lekcji w 3 różnych klasach (3 x 45 min), z udziałem uczniów i uczennic klasy i 1 nauczyciela na każdym warsztacie: Warsztaty poprowadzono dla klas starszych, dla których wybrano tematy: Bezpieczne hasła i loginy oraz Bezpieczeństwo własnego wizerunku. Oba tematy sprowokowały żywe reakcje uczniów i dyskusje. 4. Spotkania Edukatora z dyrekcją Szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły (ok. 60 min), podczas którego Edukator przedstawił tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów i uczennic oraz sposoby ich zapobiegania, w tym w szczególności poprzez:  prezentację otrzymanego od Stowarzyszenia filmu nt. cyberzagrożeń przeznaczonego dla rodziców,  prezentację zasobów edukacyjnych strony www.cyfrowobezpieczni.pl w tym kursu e-learningowego, biblioteki materiałów, filmoteki, audycji radiowych, gier,  przedstawienie uczestnikom spotkania scenariusza spotkania nauczyciela z rodzicami wraz z prezentacją oraz broszury przeznaczonej dla rodziców, otrzymanych od Stowarzyszenia, dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów i uczennic,  przeprowadzenie instruktażu dla nauczycieli w zakresie przeprowadzenia części „wywiadówki” na temat cyberzagrożeń uczniów i ważnej roli rodziców w ochronie dzieci przed nimi,  przekazanie otrzymanych od Stowarzyszenia broszur nt. cyberbezpieczeństwa adresowanych dla rodziców (100 egz.); broszur nt. cyberbezpieczeństwa adresowanych dla nauczycieli (10 egz.); filmu dla uczniów i nauczycieli (1 egz.); filmu dla rodziców (1 egz.) i plakatów (10 egz.).

Elżbieta Orzech [edukator]

Galeria zdjęć
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
SDBC w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
  • AUTOR ZDJĘĆ

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja