CAŁKOWITA ILOŚĆ PUNKTÓW

160 pkt

ZREALIZOWANE ZADANIA KONKURSOWE

18 lipca 2016

Zaproszenie innej szkoły do udziału w projekcie

0

18 lipca 2016

Opracowanie przez nauczycieli nowych scenariuszy lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa cyfrowego

0

18 lipca 2016

Przeprowadzenie spotkań z rodzicami na temat bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie.

0

07 lipca 2016

Przeprowadzenie przez nauczyciela lekcji wg scenariusza

60

07 lipca 2016

Opracowanie szkolnej strony www lub szkolnego fanpage na facebooku promującego bezpieczne wykorzystywanie Internetu

10

07 lipca 2016

Powołanie Szkolnego Mentora Cyberbepieczeństwa i zgłoszenie go do udziału w projekcie

10

09 czerwca 2016

Zorganizowanie przez uczniów wydarzenia promującego bezpieczne korzystanie z Internetu

0

09 czerwca 2016

Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem policji lub specjalistą do spraw bezpieczeństwa

10

09 czerwca 2016

Przygotowanie przez uczniów materiałów edukacyjnych lub promocyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa w szkole

20

09 czerwca 2016

Wprowadzenie w szkole tzw. Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie

10

09 czerwca 2016

Zorganizowanie w szkole wydarzenia (apelu, wystawy, innego) na temat bezpieczeństwa w Internecie

40

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja