Formularz dobrej praktyki
z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego

Zrealizowałaś/eś ciekawy projekt związany z bezpieczeństwem cyfrowym
zgłoś go poprzez formularz
Niech zainspiruje innych!

METRYKA DOBREJ PRAKTYKI

Organizator

Internet

Kontakt

KSIĘGA DOBREJ PRAKTYKI

Projekt

Koordynator merytoryczny

Do zgłoszenia możesz załączyć jeden lub więcej plików. W przypadku kilku plików, należy załączyć je jako archiwum RAR lub ZIP.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11a, kontakt z administratorem: ado@mwi.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem, skorzystania z ofert Stowarzyszenia lub realizacji umowy zawartej ze Stowarzyszeniem
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem, skorzystanie z ofert Stowarzyszenia lub realizacja umowy zawartej ze Stowarzyszeniem
 • dane osobowe mogą zostać przekazane do:
  - urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  - podmiotów wykonują­cych w imieniu i na rzecz Stowarzyszenie pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub faktycznych związanych z wykonaniem umowy.
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, realizacji umowy, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz wymagań związanych z realizacją projektów, a także spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów obowiązujących.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi lub utrudni podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem, skorzystanie z ofert Stowarzyszenia, realizację umowy.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja