powrót do bazy praktyk

Bezpieczni w sieci

event  Susk  gimnazjum  bezpieczne korzystanie z Internetu 

Event "Bezpieczni w sieci", zorganizowany dla całego powiatu sierpeckiego na sali widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

Opis projektu/inicjatywy

W dniu 30 stycznia 2017 roku nasza szkoła wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 w Sierpcu zorganizowała event „Bezpieczni w sieci”, którego głównym celem było promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Wspólny projekt „Cyfrowobezpieczni” zainicjował interesującą współpracę, której zwieńczeniem była niniejsza uroczystość. Prowadzący Natalia Kucińska i Hubert Książkowski, którzy reprezentowali nasze szkoły, spisali się na medal. Przy pięknej grze na fortepianie Pana Marcina Kowalczyka mogliśmy poczuć atmosferę tego spotkania. Początek spotkania przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Pani Magdalena Peda – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu i Pan Mirosław Hensel – Dyrektor Gimnazjum w Susku powitali gości na uroczystości, a także wprowadzili uczestników w niezwykle ważną tematykę spotkania. Interesujące przemówienia naszych gości: Pana Waldemara Olejniczaka - Posła Na Sejm RP, Pana Janusza Laskowskiego - Starosty Sierpeckiego, Pani Ewy Leszczyńskiej - Zastępcy Burmistrza Miasta Sierpc, Pana Krzysztofa Korpolińskiego -Wójta Gminy Sierpc, pana Jarosława Żmijewskiego – dyrektora CKiSz w Sierpcu, pozwoliły nam zrozumieć, że otaczający nas wszechobecny dostęp do nowoczesnych narzędzi cyfrowych niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Bardzo ważna jest edukacja, która umożliwia świadome korzystanie z dobrodziejstw nauki. W ramach projektu nasze szkoły ogłosiły konkurs „Bezpieczni w sieci” oraz „Zagrożenia w sieci”, których celem było zainteresowanie uczniów wszelkimi zagrożeniami napotkanymi w sieci, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Na uroczystość zaprosiliśmy gości specjalnych: Pana Krzysztofa Kosiorka - Rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu i Panią Jolantę Ludwiczak - Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu. Nasi goście podzielili się z nami swoją wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem w sieci. Zaangażowanie i perfekcyjne przygotowanie naszych ekspertów zasługuje na ogromny szacunek i szczere uznanie. Prelekcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej. W konferencji wzięło udział 400 osób. Cała sala widowiskowa. O naszej konferencji pisali w Gazecie Sierpeckiej, a także w TVSierpc, co było najlepszą promocją projektu Cyfrowobezpieczni. Na uroczystość zaproszono wszystkich przedstawicieli gminy i miasta Sierpc, dyrektorów szkół, dyrektora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, a także prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Pana Krzysztofa Głomba.

Forma projektu/inicjatywy

Konferencja

Grupa docelowa

mieszkańcy powiatu Sierpeckiego, władze gminy, zaproszeni goście to m.in. Poseł na Sejm Pan Waldemar Olejniczak, Starosta Sierpecki Janusz Laskowski, Zastępca Burmistrza Miasta Sierpc Pani Ewa Leszczyńska, Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztofa Korpoliński, dyrektorzy szkół, prelegenci: Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu Pan Krzysztof Kosiorek i Pani Jolanta Ludwiczak - Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

Liczba osób objętych projektem/inicjatywą: 400

Innowacje i inne osiągnięcia projektu/ inicjatywy

Propagowanie tematyki bezpieczeństwa cyfrowego

Materiały/zasoby wypracowane w projekcie

Galeria zdjęć z wydarzenia: http://www.fotosik.pl/u/cyfrowistroze/album/2425802

Metody i narzędzia (w tym TIK, np. aplikacje, platformy) wykorzystane w projekcie/inicjatywie

Prezentacje multimedialne

SZKOŁA GIMNAZJUM

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku

Susk, Mazowieckie
Gmina wiejska

Strona www: przejdź do strony
Facebook: przejdź do strony


dodano: 02 stycznia 2018

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja